આ અઠવાડિયે પ્રાદેશિક ફિલ્મોનું પ્રભુત્વ રહ્યું…હિન્દી કે અંગ્રેજી ફિલ્મો ઓછી ચાલી …


ચલ મન જીતવા જઇયે ગુજરાતીમાં યે રે યે રે પૈસા મરાઠીમાં અગ્નયાથાવાસી તેલુગુમાં સ્ક્રીચ તમિલમાં પ્રાદેશિક ફિલ્મોને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું તે સારું છે. ભારતમાં સિનેમા એક્ઝિબિશન ઇન્ડસ્ટ્રી માટે આ એક સારા સમાચાર છે. Chal Man Jeetva Jaiye Ye Re Ye Re Paisa Agnyaathavaasi sketch For more details login to: http://www.gujratifilms.com

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑