ગુજરાતી ફિલ્મ ‘રતનપુર’ એ સિસ્ટમ સામે એક યોદ્ધાના સંઘર્ષની વાર્તા છે.16 મી માર્ચ એ દિવસ છે જયારે ‘રતનપુર’, ગુજરાતી સિનેમાની ભવ્યતાને નવો આયામ આપશે…


Gujarati film 'Ratanpur' is a story about a cop fighting against the system...16th March is the Day! Ratanpurthefilm brings glory to Gujarati Cinema by Prolife Entertainment & Production Pvt Ltd Tushar J Sadhu is in lead role. directed by Vipul Sharma. produced by M S Jolly For more details login to http://www.gujratifilms.com

આવી રહ્યા છે ગુજરાતી કલા જગત નાં ઉત્કૃષ્ઠ કલાકારો.


આવી રહ્યા છે ગુજરાતી કલા જગત નાં ઉત્કૃષ્ઠ કલાકારો.. ગુજરાત નાં એક માત્ર વેબ પ્લેટફોર્મ પર લઈને એક અલગ જ પ્રકાર ની કોમેડી વેબ સીરીઝ.. જે માત્ર આપને પેટ પકડી ને હસાવજે જ નહિ પણ સાથે આપની મુલાકાત કરાવશે ગુજરાત ની નામી બેનામી હસ્તીઓ અને ફિલ્મી હસ્તીઓ સાથે.. મોજ.. મોજ અને મોજ.. હશે અહિયાં રોજે... Continue Reading →

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑