આવી રહ્યા છે ગુજરાતી કલા જગત નાં ઉત્કૃષ્ઠ કલાકારો.


આવી રહ્યા છે ગુજરાતી કલા જગત નાં ઉત્કૃષ્ઠ કલાકારો.. ગુજરાત નાં એક માત્ર વેબ પ્લેટફોર્મ પર લઈને એક અલગ જ પ્રકાર ની કોમેડી વેબ સીરીઝ.. જે માત્ર આપને પેટ પકડી ને હસાવજે જ નહિ પણ સાથે આપની મુલાકાત કરાવશે ગુજરાત ની નામી બેનામી હસ્તીઓ અને ફિલ્મી હસ્તીઓ સાથે.. મોજ.. મોજ અને મોજ.. હશે અહિયાં રોજે રોજ… કમી નથી અહિયાં કોઈ વાત ની કેમ કે અહિયાં ચાલે છે માત્ર “નોટો ગુજરાત” ની.. ત્રાટકી રહ્યું છે ૪ ફેબ્રુઆરી થી આપની માનીતી એપ ટાઈમપાસઓન ઉપર અને યુટ્યુબ ચેનલ

For more details login to http://www.gujratifilms.co

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: